DAW 2.0 B.V.

Duurzame adviezen

Corporate Reporting

Ondernemingen doen jaarlijks verslag van hun activiteiten van het afgelopen jaar. Dan wordt er nog een keer achterom gekeken en een toelichting verstrekt aan de belanghebbenden bij de onderneming. Een belangrijk deel van deze verslaggeving is wettelijk verplicht: de jaarrekening en het verslag van de directie (het bestuursverslag). Hoe de jaarrekening moet worden ingericht is wettelijk tot in detail geregeld. Wat in het bestuursverslag moet worden opgenomen is meer op hoofdlijnen geregeld en dit geeft ruimte voor een eigen invulling.De afgelopen decennia is veel gezegd en geschreven over de ‘wat-vraag’. De aandacht voor milieu, mens en maatschappij heeft geleid tot duurzaamheidsverslaggeving. Daarna is de ‘hoe-vraag’ aan de orde gekomen. Dit heeft geleid tot ontwikkelingen op het gebied van Integrated Reporting. Nu worden beide vragen gecombineerd in de vraag hoe ondernemingen transparant kunnen zijn voor iedere belanghebbende. Het draait om inhoud, bereikbaarheid en tijdigheid: corporate reporting . Dit is een interessante uitdaging die door ondernemingen, regelgevers, accountants en investeerders wordt aangegaan.