DAW 2.0 B.V.

Duurzame adviezen

Dick de Waard

Duurzaamheid is een containerbegrip dat tot veel discussie leidt. Al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw neem ik actief deel aan deze discussie tijdens publieke debatten en seminars, maar vooral ook in het gesprek met ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemingen. Deze laatste gesprekken vormen een voortdurende bron van verdere verdieping in het thema duurzaamheid. Dit heeft er toe geleid dat ik bij EY Nederland LLP dit thema heb opgepakt en omgezet in dienstverlening. In dat verband heb ik een groot aantal zeer interessante (grote) cliënten bediend. Mijn belangrijkste focus is gericht op het maken van keuzes: wat is belangrijk voor de onderneming en voor haar stakeholders en wat is echte transparantie?
Ook in mijn rol bij de Rijksuniversiteit Groningen bleken de duurzaamheidsvraagstukken van groot belang. Dit heeft geresulteerd in frequent onderzoek naar het belang van duurzaamheid voor ondernemingen, voor de accountant, voor het vraagstuk van Corporate Governance en naar de kwaliteit van duurzaamheidsverslaggeving. Vanuit deze positie en vanuit mijn zakelijke advisering treedt ik met regelmaat op tijdens seminars, congressen en bedrijfscursussen om mijn inzichten en opvattingen ten aanzien van duurzaamheid in de bedrijfsvoering te delen.
Ik ben van 1977 tot 2013 als accountant werkzaam geweest bij EY Nederland LLP en ben sinds 1992 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende deze jaren heb ik mij gespecialiseerd in duurzaamheids- en financiële vraagstukken, de verslaggeving daarover en de vraagstukken van corporate governance. Ik denk en werk pragmatisch en probeer daarbij een ruime ervaring in de praktijk te verrijken met interessante wetenschappelijke inzichten.

Kort CV

1977 - 2013 EY Accountants - Vanaf 1995 lid van de maatschap
1992 - heden Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Accountancy - Gepromoveerd in 2008, Hoogleraar Auditing vanaf 2010, Vakgroepvoorzitter en directeur Executive Master of Accountancy vanaf 2009
2010 - heden University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez - Buitengewoon hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vanaf 2014
2005 - heden Stichting COG Drenthe - Voorzitter van het dagelijks bestuur van de vereniging tot 2009. Vanaf 2009 voorzitter van de raad van toezicht
2015 - heden Zorgpartners Friesland - Voorzitter van de audit commissie
2015 - heden Stolwijk kelderman Accountants - Adviescommissie zorgsector
2016 - heden Stichting Accare  - Voorzitter van de audit commissie
2016 - heden Vereniging Effectenbezitters (VEB)  - Lid van de audit commissie