DAW 2.0 B.V.

Duurzame adviezen

Duurzaamheid

Advisering op het gebied van integratie van duurzaamheidsaspecten in de strategie, concrete acties, monitoring en verslaggeving bij een grote variƫteit aan ondernemingen.

Advisering op het gebied van inrichting van duurzaamheidsverslaggeving en jaarverslaggeving, alsmede de uitwerking naar vormen van Integrated Reporting.

Verificatie van de diverse vormen van jaarverslaggeving, duurzaamheidsverslaggeving en Integrated Reporting.

Verificatie van CO2 emissie verslagen in het kader van EU ETS, alsmede de verificatie van opgaven in het kader van de Regeling Dubbeltelling Biobrandstoffen.

Advisering en verificatie op het gebied van CO2 footprinting.


Workshop duurzaamheid

Dick de Waard heeft een beproefde methode ontwikkeld om op een praktische wijze met de sleutelfunctionarissen van uw onderneming/organisatie in een intensieve workshop in kaart te brengen welke aspecten van duurzaamheid van belang zijn voor uw onderneming en haar belanghebbenden. Hiermee bespaart u tijdrovende onderzoekstrajecten en wordt de oplossing in samenwerking met u in een kort tijdbestek gerealiseerd.

Corporate governance

Vervullen van toezichthoudende functies

Advisering op het gebied van corporate governance

Financieel Management

Advisering op het gebied van interne informatievoorziening en financieel management.

Advisering op het gebied van financiƫle jaarverslaggeving.

Accountancy

Advisering accountantsorganisaties

Begeleiding praktijkscripties afstuderende accountants