DAW 2.0 B.V.

Duurzame adviezen

De nieuwe controleverklaring

Op 9 september presenteerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants de uitkomsten van het onderzoek ‘Inzicht in de uitgebreide controleverklaring’. Aansluitend werd hierover gediscussieerd met een panel dat bestond uit Jan Nooitgedagt (VEUO), Robert Jan van de Kraats (Randstad), Rients Abma (Eumedion), Paul Koster (VEB), Auke de Bos (EY) en Arjan Brouwer (PwC). In de zaal zaten vrijwel uitsluitend accountants en zij waren het er wel over eens. Er was tevredenheid alom. De nieuwe controleverklaring is een goede keuze. Uiteraard bestaan nog de nodige aandachtspunten en liggen gevaren op de loer, zoals de subjectiviteit die ten grondslag ligt aan de keuze om risico’s wel of niet in de verklaring op te nemen (denk daarbij aan de ‘standaard’ significante risico’s ten aanzien van fraude en management override of internal control), de kans dat ook de nieuwe verklaring jaarlijks dezelfde inhoud zal bevatten, het risico dat de redactie van de verklaring (benoeming van risico’s) een rol gaat spelen in de relatie tussen de accountant en zijn cliënt en de afweging om vraagtekens ten aanzien van de continuïteit in de controleverklaring niet om te zetten in een toelichtende paragraaf, maar weg te schrijven als kernpunt van de controle.

Belangrijk aandachtspunt is en blijft de vraag of de lezer, de gebruiker van de jaarrekening in voldoende mate begrijpt wat de accountant schrijft. In die zin is er nog niet veel veranderd en om met Robert Jan van de Kraats te spreken: “de beroepsgroep moet meer doen aan scholing richting de gebruiker van de jaarrekening”. Wat de beroepsgroep ook onderneemt, keer op keer is dit één van de belangrijke eindconclusies.

Reageren?

In deze rubriek leest u mijn bevindingen en ideeën naar aanleiding van discussies rondom belangrijke thema’s en gebeurtenissen op het gebied van duurzaamheid, transparantie, wet- en regelgeving, ondernemingen en accountants. Wilt u hierop reageren? Dat kan door mij een e-mail bericht te sturen: daw3108.ddw@gmail.com.