DAW 2.0 B.V.

Duurzame adviezen

Een inspirerend gesprek

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) organiseert twee keer per jaar een Platformoverleg Sustainability & Integrated Reporting. Dit overleg is elke keer weer een interessant ontmoetingsmoment tussen vertegenwoordigers van de overheid, niet gouvernementele organisaties, het bedrijfsleven, universiteiten, interne accountants en externe accountants. Partijen leren van elkaar en voor de NBA is het ook vooral van belang dat accountants aangesloten blijven op de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de verslaggeving daarover.

Ook maandag 26 oktober 2015 was weer een interessant programma uitgewerkt met een inbreng van de International Integrated Reporting Council (IIRC) over de wereldwijde ontwikkeling van geïntegreerde verslaggeving, INSEIT over het innovatief vermogen van raden van commissarissen, de Belastingdienst over het belang van geïntegreerde systemen, True Price over de invoering van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de Global Reporting Initiative (GRI) over de ontwikkeling van verslaggevingsrichtlijnen, het Ministerie van EZ over Natural Capital en uiteraard de visie van de NBA ten aanzien van de impact van de herziening van de EU Jaarrekeningrichtlijn op het werk van de accountant. Voor u allemaal abracadabra? Er werd veel en inspirerend gesproken over duurzaamheidsvraagstukken en de transparantie daarover.

En ondertussen bouwen we in Nederland gewoon kolencentrales en kopen we op grote schaal producten die tegen afbraakprijzen en onder erbarmelijke omstandigheden in ontwikkelingslanden en opkomende markten in elkaar worden gezet. Ondanks alle inspiratie, ging ik toch met een beetje een verdrietig gevoel naar huis.

Reageren?

In deze rubriek leest u mijn bevindingen en ideeën naar aanleiding van discussies rondom belangrijke thema’s en gebeurtenissen op het gebied van duurzaamheid, transparantie, wet- en regelgeving, ondernemingen en accountants. Wilt u hierop reageren? Dat kan door mij een e-mail bericht te sturen: daw3108.ddw@gmail.com.