DAW 2.0 B.V.

Duurzame adviezen

De nieuwe transparantiebenchmark

Op 19 november 2015 werd in Nieuwspoort in Den Haag de Transparantiebenchmark 2015 gepresenteerd. De drie genomineerde bedrijven waren Akzo Nobel, Philips en Unilever en in deze volgorde stonden zij ook in de benchmark. Akzo Nobel won dit jaar dus de Kristalprijs. Rondom deze prijsuitreiking werd gediscussieerd over belastingbetaling of juist het vermijden daarvan door slimme internationale tax planning. Weer zo'n treffend voorbeeld van 'het is niet verboden'. Toch is de informatievraag over de belastingbetaling wereldwijd voor veel ondernemingen één van hoofdbrekens bij het opstellen van hun jaarverslag. Informatie verstrekken over belastingbetalingen per land legt mogelijk gevoelige informatie bloot. Het kan gaan om concurrentiegevoelige informatie, maar ook kan tax planning zichtbaar worden. Een belangrijke vraag die aan het einde van de discussie echter in de lucht bleef hangen was: "wie ondertekent uiteindelijk deze ingewikkelde belastingconvenanten?". Daar heb je altijd nog een overheid en belastingdienst voor nodig.

Reageren?

In deze rubriek leest u mijn bevindingen en ideeën naar aanleiding van discussies rondom belangrijke thema’s en gebeurtenissen op het gebied van duurzaamheid, transparantie, wet- en regelgeving, ondernemingen en accountants. Wilt u hierop reageren? Dat kan door mij een e-mail bericht te sturen: daw3108.ddw@gmail.com.