DAW 2.0 B.V.

Duurzame adviezen


"Wie een doel heeft, kan anderen laten scoren"


Activiteiten DAW 2.0 B.V.

DAW 2.0 B.V. adviseert op het gebied van duurzaamheid, corporate governance, financieel management en accountancy. De rode draad in dit alles is, dat Dick de Waard zijn oorsprong heeft in de accountancy en daarom goed thuis is op het gebied van accountscontrole en financieel management. Vanuit deze rol heeft hij zich vanaf het ontstaan daarvan gespecialiseerd in de vraagstukken op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving en de achterliggende strategische keuzes en de plaats daarvan in het speelveld van corporate governance.

Corporate Governance bij overheidsdeelnemingen

Op dit moment ben ik actief bij een overheids-NV bij de begeleiding van de raad van commissarissen in een specifiek corporate governance vraagstuk. Een overheids-NV kent specifieke corporate governance vraagstukken, zoals: de (on)mogelijkheden van de aandeelhouders om invloed uit te oefenen op het bestuur, de onafhankelijkheid van de raad van commissarissen, de informatieplicht van de raad van bestuur, de afweging van politieke belangen versus het belang van de vennootschap.

Betrokken toezicht

Op 1 september 2016 wordt ten kantore van Stolwijk Kelderman in Zevenaar een master class voor overheidsbestuurders gehouden van 12.00 tot 14.00 uur. Nicole den Hartigh zal ingaan op het thema “Frauditing” en Dick de Waard zal spreken over “Betrokken toezicht”. U kunt zich aanmelden via: pr@stolwijkkelderman.nl.

Jaarverslaggeving in de gezondheidzorg

Op 13 oktober 2016 zal Dick de Waard een master class verzorgen omtrent jaarverslaggeving in de zorgsector. Ieder jaar opnieuw moet ook in de zorgsector een jaarverslag worden gepubliceerd. Dan meot het bestuur van de instelling zich de vraag stellen: “Wat zullen wij dit jaar in ons jaarverslag opnemen en wat niet?” In deze master class zal Dick de Waard ingaan op het vraagstuk van relevantie, stakeholder engagement en informatieve verslaggeving: transparantie.