DAW 2.0 B.V.

Duurzame adviezen

Ik ken een accountant die dit wèl goedkeurt

Je kunt je pas registeraccountant noemen als je bent ingeschreven in het accountantsregister. Om dat te bereiken moeten de accountant in spe een lang opleidingstraject doorlopen dat wordt afgesloten met een stageperiode bij zijn/haar eigen werkgever en dan schrijft hij/zij na drie jaren stage een praktijkscriptie. In deze praktijkscriptie beschrijft de aankomende accountant een praktijkdilemma dat hij/zij recentelijk zelf heeft meegemaakt. Hij/zij geeft inzicht in het dilemma en de achterliggende vaktechnische vraagstukken en betrekt de lezer vervolgens – al dan niet prozaïsch verwoord – in de belevenissen van deze aankomende accountant in de relatie met zijn/haar cliënt.

Deze week heb ik in mijn rol van erkend scriptiebegeleider het intake gesprek gevoerd met mijn 162e kandidaat scriptieschrijver (ik doe dit werk al weer zo’n 15 jaar met veel plezier). Ook deze jonge aspirant accountant presenteerde een verslaggevingstechnisch vraagstuk, waarbij de cliënt een presentatiewijze nastreefde waar deze ijverige beroepsbeoefenaar het niet mee eens was. Wat dan volgt is een proces van intern en extern discussiëren, argumenten aanvoeren en overwegen, waarbij de cliënt een op de persoon gerichte diep kwetsende opmerking maakt en daarbij wens uitspreekt dat de jonge accountant van het team zou worden gehaald.

Inmiddels heb ik – sinds de invoering van de stageperiode – ruim 160 scriptieschrijvers begeleid en een vergelijkbaar aantal andere scriptieschrijvers geëxamineerd. Het zullen er in totaal zo’n 300 zijn geweest. Wat uit deze trajecten uiteindelijk resteert, is een inzicht in hoe veel cliënten met hun accountant omgaan. Natuurlijk zijn niet alle cliënten zo, maar de meeste scriptieschrijvers hebben hun voorbeelden paraat en kunnen voor hun scriptie-onderwerp kiezen uit meerdere. Het draait steevast om een cliënt die weigert om juiste waarderingsgrondslagen toe te passen (impairments en solvabiliteitsverhoudingen), rechtmatigheidscontroles goed uit te voeren of om de consolidatievoorschriften juist na te leven. En dan zijn er nog diverse aanpalende thema’s waar te nemen. Kortom: de cliënt wil niet conform de voorschriften rapporteren. Steevast komt de jonge accountant in spe in grote emotionele nood, omdat de cliënt over gaat op intimidatie (één van de bedreigingen voor de realisatie van de fundamentele beginselen). Veel gebezigde uitspraken zijn:

  • Daar ben ik mooi klaar mee dat jij in dit accountantsteam zit.
  • Denk je er wel om, dat we volgend jaar een offerterondje (kunnen) gaan doen?
  • Dus doordat jij onze accountant bent, gaan wij mooi een subsidie van enkele miljoenen mislopen.
  • Jij wilt toch niet de financiële en maatschappelijke consequenties daarvan op je geweten hebben?
  • Weet je baas wel dat jij hier zo over denkt?
  • Wij kunnen jullie functioneren ook met de groepsaccountant evalueren en ik kan je verzekeren dat die daar niet blij van wordt.
  • Enzovoort, enzovoort

In de meeste gevallen draait het gewoon om de naleving van heldere wet- en regelgeving of andersoortige voorschriften. En dan blijkt uit deze scripties dat ‘de accountant’ toch ook gewoon zijn rug recht kan houden en in dit soort felle discussies de cliënt er van kan overtuigen dat zaken anders moeten. En dan komt het ook voor dat deze accountant zijn cliënt verliest, omdat een veel gebruikt dreigement ook is: “Ik ken een accountant die dit wel goedkeurt”. Ik heb helaas nooit het geluk gehad om deze volgende accountant als scriptieschrijver te treffen.

Reageren?

In deze rubriek leest u mijn bevindingen en ideeën naar aanleiding van discussies rondom belangrijke thema’s en gebeurtenissen op het gebied van duurzaamheid, transparantie, wet- en regelgeving, ondernemingen en accountants. Wilt u hierop reageren? Dat kan door mij een e-mail bericht te sturen: daw3108.ddw@gmail.com.